close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Doe een aanvraag namens een organisatie

Fonds Kind & Handicap ondersteunt graag mooie initiatieven van scholen, instellingen en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in een speeltuin, zodat deze beter toegankelijk wordt voor kinderen in een rolstoel. Of aan het opzetten van een speciaal G-team bij een sportvereniging, zodat kinderen met een handicap ook heerlijk fysiek bezig kunnen zijn en, net als zoveel andere kinderen, een gezellige sociale activiteit hebben op zaterdag.

Vraag je financiele hulp aan voor een project namens een organisatie? Via de quickscan kun je toetsen of het aan onze voorwaarden voldoet. Hierna kun je de aanvraag indienen. Bekijk ook de benodigde documenten die je nodig hebt voor het insturen van een aanvraag.

 • Voor wie?

Instellingen of projecten die zich richten op kinderen en jongeren tot en met 25 jaar waarbij sprake is van een handicap of chronische ziekte.

 • Waarvoor?

Het belangrijkste is dat de hulp direct ten goede komt aan de gehandicapte of chronisch zieke kinderen en/of jongeren.

 • Regels

Fonds Kind & Handicap kent enkele regels die belangrijk zijn om in gedachten te houden. Wij vergoeden geen kosten achteraf en de aanvraag moet toetsbaar zijn door deskundigen. Voordat je een aanvraag kunt insturen, is het handig om te bekijken of jouw organisatie of project wel in aanmerking komt. Dit doe je door middel van de quickscan. Indien je voldoet aan de voorwaarden, wordt je doorgestuurd naar de pagina waar je een aanvraag kunt indienen. Wij nemen deze vervolgens in behandeling. Bekijk hieronder alle documenten die je nodig hebt voor een aanvraag.
 

Quickscan

Met onze quickscan kun je snel kijken of je vraag in aanmerking komt voor ondersteuning door Fonds Kind & Handicap. Indien jouw aanvraag geschikt is, bekijk dan vervolgens de documenten die je nodig hebt om je aanvraag compleet te maken. De lijst van benodigde documenten vind je onderaan deze pagina.

Please wait...


 

Hulp aanvragen als ouder of verzorger?

Vraag je als ouder of verzorger financiele hulp aan voor een individueel kind? Je vindt de quickscan en benodigde documentatie op onze aanvraagpagina voor individuele hulp.

Benodigde documenten

Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij een aantal documenten nodig. Houd er rekening mee dat je deze bij de hand hebt op het moment dat je de aanvraag voor jouw organisatie wilt versturen. Aanvragen die niet compleet zijn kunnen niet door ons in behandeling worden genomen!

 • Gegevens instelling en contactpersonen
 • Project / aanvraaggegevens
 • Omschrijving project
 • Omschrijving doel van het project
 • Omschrijving doelgroep
 • Duur van het project
 • Betrokken partijen / organisaties
 • Gevraagde financiële bijdrage

 

 


  

 • Overzicht andere instanties / organisaties waar om hulp gevraagd is
 • Jaarverslag
 • Begroting
 • Uittreksel KvK
 • Dekkingsplan
 • Statuten
 • Overzicht van andere aangeschreven fondsen
 • Projectplan