close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Doe een aanvraag als particulier

Je kunt (als ouder of verzorger) bij Fonds Kind & Handicap een aanvraag indienen voor financiele ondersteuning voor jouw kind, indien je aan onze voorwaarden voldoet.

 • Voor wie?

Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar waarbij sprake is van een handicap of chronische ziekte, die elders buiten de regels voor ondersteuning vallen.

 • Waarvoor?

Het belangrijkste is dat de hulp direct aan het gehandicapte kind ten goede komt. De meeste aanvragen hebben betrekking op hulp- of leermiddelen, aanpassingen aan vervoer of inrichting, ondersteuning bij therapie, en ontspanning of vakantie in Nederland.

 • Regels

Fonds Kind & Handicap kent enkele regels om in gedachten te houden. Zo dienen alle aanvragen schriftelijk gedaan te worden en te worden ondersteund door maatschappelijk werk. Wij vergoeden geen kosten achteraf en jouw aanvraag moet toetsbaar zijn door deskundigen. Voordat je een aanvraag kunt insturen, is het handig om te kijken of je in aanmerking komt. Dit doe je door middel van de quickscan. Indien je voldoet aan de voorwaarden, wordt je doorgestuurd naar de pagina waar je een aanvraag kunt indienen. Wij nemen deze vervolgens in behandeling. Bekijk hieronder ook alle documenten die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen bij Fonds Kind & Handicap.

Hulp voor vervoer of hulpmiddelen aanvragen?

Wil je financiele hulp aanvragen voor vervoer (bijv. een rolstoelbus, aangepaste rolstoel of een duofiets)? Dan verwijzen we je graag door naar de Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor Gehandicapten (SFIHG). Dit is een samenwerkingsverband met andere fondsen om zo efficiënter, makkelijker en meer kinderen te kunnen helpen. Fonds Kind & Handicap is penvoerder van SFIHG.

Quickscan

Met onze Quickscan kun je snel kijken of je in aanmerking komt voor het aanvragen van hulp bij Fonds Kind & Handicap. Indien jouw aanvraag geschikt is, bekijk dan vervolgens onderaan deze pagina de documenten die je nodig hebt voor het insturen van jouw aanvraag.

Please wait...

 

 

Hulp aanvragen namens een organisatie?

Vraag je financiele ondersteuning aan voor een project namens een organisatie? Je vindt de quickscan en benodigde documentatie op onze aanvraagpagina voor projecten.

Benodigde documenten

Voor jouw aanvraag hebben wij een aantal documenten nodig. Houd er rekening mee dat je deze bij de hand hebt op het moment dat je jouw aanvraag wilt versturen.

 • Persoonsgegevens van het betreffende kind en de ouders/verzorgers
 • Gezinssamenstelling
 • Overzicht inkomsten & uitgaven gezin
 • Medische indicatie (doktersverklaring)
 • Omschrijving van de hulpvraag, gevraagde financiële bijdrage
 • Op welke wettelijke regelingen/voorzieningen is reeds beroep gedaan?
 • Overzicht overige organisaties/instanties die zijn benaderd
 • Gegevens ondersteunende instantie (bijv. maatschappelijk werk of school)

 

 

 


 

 • Kopie legitimatiebewijs aanvrager
 • Kopie IB-salarisstrook
 • Overzicht schulden
 • Recent bankafschrift, niet ouder dan twee maanden
 • Medische verklaring
 • Overzicht van alle benaderde fondsen met de bijhorende resultaten
 • Offerte ter onderbouwing van de aanvraag (indien mogelijk)