close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Overig Nieuws ยท 2022

Woord van de voorzitter

 

Wij willen iedereen van harte bedanken die in 2021 op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte. Met de bijdrage van onze donateurs, de deelnemers aan de Vriendenloterij, de vermogensfondsen, verschillende bedrijven, het werk van onze leveranciers, onze vrijwilligers én niet te vergeten de inzet van ons medewerkersteam, heeft onze hulp veel kinderen en jongeren met een beperking bereikt.

 

Het is nog steeds grote noodzaak om ons het lot van individuele kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte aan te trekken. Zij vallen vaak tussen wal en schip. Fonds Kind & Handicap biedt daarom een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Daarnaast ondersteunen wij projecten die hen juist in hun kracht zetten, waarbij ze hun talent kunnen tonen en kunnen laten zien dat ook zij daadwerkelijk onderdeel uitmaken van onze maatschappij.

 

Het jaar 2021 was voor iedereen weer een heel bijzonder jaar, zo ook voor Fonds Kind & Handicap. Onze samenleving werd andermaal geconfronteerd met Corona, met als gevolg dat er grote druk ontstond op de zorg en alle aandacht uit ging naar de bestrijding van het virus. Naast de reguliere zorg kwam ook de bijzondere zorg/ondersteuning in de knel.

 

Fonds Kind & Handicap heeft een aantal van haar geplande activiteiten moeten annuleren of naar 2022 moeten verplaatsen. Voor het medewerkersteam, de donateurs, de vrijwilligers en allen die hebben meegeholpen bij het organiseren van acties, was dit soms teleurstellend. Door de tomeloze inzet van allen hebben wij toch weer veel aanvragen kunnen honoreren en zijn de meest gestelde doelen gerealiseerd. De Familiedag in september kon wel doorgaan. Deze is zeer succesvol verlopen, met dank aan alle mensen die zich vrijwillig hiervoor hebben ingezet.

 

De afgelopen jaren hebben de medewerkers op kantoor hard gewerkt om veel van de voorgenomen vernieuwingen te realiseren. In 2021 zijn deze daadwerkelijk doorgevoerd. Hiermee kunnen we zeggen dat Fonds Kind & Handicap up-to-date is als het gaat om de systemen en de manier van werken. Daarnaast zien we dat onze social media kanalen meer en meer worden bezocht en dat de naam Fonds Kind & Handicap steeds bekender wordt.

 

Op het bestuurlijke vlak heeft Fonds Kind & Handicap in 2021 andermaal kunnen werken met zeer competente vrijwillige bestuursleden met expertise op het gebied van financiën, bestuurskundige zaken, juridische zaken en organisatorische/publiciteitszaken. De in 2019 ingeslagen koers, wordt in nauwe samenwerking met het bevlogen medewerkersteam van Fonds Kind & Handicap, voortvarend opgepakt. Dit is nodig, omdat wij ook in de toekomst kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte willen helpen met noodzakelijke hulpmiddelen en ondersteuning, zodat ook zij een eerlijke kans krijgen in onze samenleving. 

 

Ook 2022 blijft een spannend jaar. De afgelopen twee jaren heeft ons geleerd dat we geen vat hebben op externe omstandigheden. Het heeft ons ook geleerd dat we ondanks dat staan waar we voor staan en veel van onze doelen toch hebben kunnen realiseren. We blijven betrokken en makkelijk benaderbaar met als inzet kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte de toekomst te bieden die ze verdienen!

 

Graag delen wij met u de resultaten van 2021 in het jaarverslag.

 

Nico Teunissen

Voorzitter Fonds Kind & Handicap

 

1 infographic 2021.jpg

Deel dit artikel: