close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp · 2023

Reisverslag Aruba en Curaçao  van Vanessa

 

 

 

 

 

 

Fonds Kind & Handicap biedt niet alleen hulp en ondersteuning in Nederland, maar ook in landen waar Nederland van oorsprong banden mee heeft. Zoals in Aruba en Curaçao, waar meerdere projecten gerealiseerd zijn, dankzij de hulp van donateurs van Fonds Kind & Handicap.

 

Om te kijken hoe de situatie is, om de contacten te onderhouden en om contacten te leggen, probeert Vanessa, coördinator van Fonds Kind & Handicap, elke twee jaar namens Fonds Kind & Handicap naar Aruba en Curaçao te gaan. In januari 2023 was het weer zo ver en was zij te gast op Aruba en Curaçao! Hieronder een verslag van een aantal van haar bezoeken aan door Fonds Kind & Handicap gesponsorde projecten.

Curacao (600 x 400 px) (11).png

 

Blenchischool

 

Op de Blenchischool komen leerlingen met een MLK (moeilijk lerende kinderen) niveau. De school wordt dagelijks ook bezocht door veel leerlingen met een vorm van autisme. Tijdens mijn werkbezoek in 2021 bleek dat er grote behoefte was aan een snoezelruimte voor de leerlingen.

 

In 2022 heeft de school van ons een donatie ontvangen voor snoezelmateriaal. Er is een kleine snoezelruimte gemaakt op het schoolplein: een overkapping tegen de zon waar de materialen onder staan. En in het kleine tuinhuisje, in 2014 gerealiseerd met een donatie van Fonds Kind & Handicap, is er ruimte voor de kinderen voor 1 op 1 contact. Het snoezelmateriaal wordt goed ingezet, de leerkrachten zijn erg enthousiast om de leerlingen ermee kennis te laten maken. Er wordt een rooster gemaakt om er maximaal 5 leerlingen per keer mee te laten spelen. Ouders hebben meegeholpen met bouwen van het afdak en schilderen van het huisje.

Curacao (600 x 400 px).png

 

 

 

 

In december 2022 heeft de Blenchischool als pilotschool een pictoleesmethode ontvangen. Zij gaan de aanvangsgroep van leerlingen van 4-6 jaar hiermee laten werken. Spelenderwijs en met picto’s leren zij lezen. Losse picto’s zijn ook aanwezig, deze worden opgehangen in de achtertuin, zodat als er buitenlessen gegeven worden de kinderen met behulp van de picto’s de woorden goed leren uitspreken en de betekenis ervan begrijpen.

 

Een uitbreiding van de pictoleesmethode voor de hogere klassen is zeer wenselijk. Zij willen hier graag een aanvraag voor indienen bij Fonds Kind & Handicap. Afgesproken is dat de leerkrachten eerst leren hoe zij met de pictoleesmethode om moeten gaan en daarna kijken in welke klassen behoefte aan de methode is. ‘s Middags was er een bijeenkomst met een presentatie van Steffen Maas van Studio Maas, die deze leesmethode ontwikkeld heeft.

Curacao (600 x 400 px) (10).png

 

Muriel’s Kitchen

 

Muriel’s Kitchen heef tweemaal per jaar een project over tuinieren en eten op verschillende ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) scholen. Een leraar van groep 4 van een van de scholen vertelde dat de leerlingen hierdoor leren samenwerken, wat voor zijn groep heel moeilijk is. Er is maar weinig tuingereedschap beschikbaar, maar de kinderen doen het er toch goed mee. Tijdens mijn bezoek waren de kinderen na de vakantie de tuin onkruidvrij aan het maken, omdat het veel regent op het eiland is alles overwoekerd. De kinderen hadden veel plezier. Om dit samen te doen.

 

Het project van Muriels Kitchen van ‘pinda tot pindakaas’, wordt door de kinderen altijd ontzettend enthousiast ontvangen.  Het zelfvertrouwen van de kinderen groeit als zij zien dat hun zaadje uitgroeit tot een pinda en wat zij allemaal met de pinda’s kunnen maken. Een klein voorbeeld met grote positieve gevolgen voor de rest van hun leven.

 

Fonds Kind & Handicap steunt de projecten van Muriel’s Kitchen al jaren. Voor de speciale kinderen op Curaçao is het heel belangrijk dat ze zelfredzaam worden in hun latere leven. En dat leren ze al op jonge leeftijd met dit soort projecten.

Curacao (600 x 400 px) (6).png

 

Hofi Cas Cora

 

Op Hofi Cas Cora heeft S.O.K.H. (Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap) een groot stuk land. Kinderen met autisme die nergens anders terecht kunnen krijgen daar persoonlijke begeleiding.

 

Er is een klein boerderijtje en een kweekkas. De kweekkas heeft Fonds Kind & Handicap een aantal jaren geleden mogelijk gemaakt.  Hierin leren de kinderen om groente en fruit te kweken, in het kleine kunukuhuisje leren ze zelf hun eten te bereiden.

 

De aangrenzende geitenboerderij, waar de kinderen de geitjes mogen voeren, melken en aaien is een steeds groter wordend succes. De geitenkaas wordt verkocht aan verschillende restaurants en zo kunnen ze zichzelf redelijk bedruipen. De wens is om meer kippen te hebben. De eieren kunnen dan ook worden verkocht. Het is mooi om te zien dat sommige kinderen liefde hebben voor de dieren en rust halen uit de verzorging en het aaien van de dieren.

 

Een klimrek zou voor de kinderen zeer gewenst zijn, er wordt een aanvraag gedaan bij Fonds Kind & Handicap.

Curacao (600 x 400 px) (2).png

 

Yudobado

 

Yudobado is onderdeel van de GGZ-kliniek Caprilles. In oktober 2021 hebben zij een plan ontwikkeld voor een beleeftuin met planten, bloemen en kruiden om patiënten tussen de 5 en 15 jaar hier therapie te geven. De aanvraag voor de aanschaf van een waterpomp is door Fonds Kind & Handicap gehonoreerd.

 

Bij mijn bezoek aan de kliniek kreeg ik een rondleiding, de waterpomp is aangeschaft en geïnstalleerd. Helaas wordt de beleeftuin nog niet optimaal (elke dag) gebruikt door de groep kinderen die intern in de kliniek verblijven omdat er door de directie meer geld vrijgemaakt moet worden voor begeleiding. Voor 2023 staat dit als prioriteit op de planning van de directie.

 

 

 

Curacao (600 x 400 px) (7).png

 

Scol Caiquetio

 

Al vele jaren financiert Fonds Kind & Handicap projecten op Scol Caiguetio. Op Scol Caiquetio heeft Fonds Kind & Handicap veel gedaan: het opknappen van de sporthal, de keuken, het greenhouse, de snoezelruimte en de aanschaf van iPads, laptops en aangepaste software. In 2022 is er geen project aangevraagd. Ik krijg een rondleiding op de school (controleren van materialen van voorgaande jaren) en constateer dat er goed voor alle materialen wordt gezorgd (opbergen, gebruik enz.) het schoolhoofd Carolina geeft wel aan dat de iPads - die door ons circa 7 jaar geleden zijn gefinancierd - niet goed meer werken. Het schoolhoofd geeft aan dat er door de toename van het aantal leerlingen (20 in 2 jaar) extra iPads nodig zijn. De school zal hiervoor een aanvraag indienen voor 2023.

Curacao (600 x 400 px) (5).png

 

Scol Dununman

 

Al jaren steunt Fonds Kind & Handicap Skol Dununman op Aruba. In 2022 zijn er leermaterialen gedoneerd voor een nieuwe klas. Er waren vorig jaar 17 nieuwe leerlingen aangemeld op de school. Dit waren kinderen die uitvielen bij regulier onderwijs en kinderen met de diagnose autisme of laag verstandelijke beperking. Voor deze nieuwe klas heeft de school met behulp van een lokaal fonds een nieuw klaslokaal gebouwd. De juf vertelt dat de kinderen de door ons gedoneerde materialen geweldig vinden. Zoals de magneetletters waar zij woorden mee kunnen vormen die aan elkaar blijven ‘plakken’ en de gekleurde bouwstenen die in en uit elkaar gehaald kunnen worden. Alle materialen waren netjes in doorzichtige bakjes opgeborgen, gelabeld en in een afgesloten kast bewaard.

 

 

 

Curacao (600 x 400 px) (16).png

 

 

Naar huis

 

Het was een zeer nuttig werkbezoek. Het was erg fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor kinderen met een beperking en dat onze donateursgelden erg goed zijn besteed.

 

Bovenal heb ik natuurlijk weer  enorm genoten van al die blije kindergezichtjes.

Deel dit artikel: