close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp ยท 2023

Sport voor iedereen!

 

In de visie van Special Needs Judo Foundation (SNJF) is Special Needs Judo beschikbaar voor eenieder met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zonder uitzondering en in de breedste zin des woords. Het motto van SNJF is: Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig. De achterliggende filosofie is empowerment van ieder individu. 

 

BeterJudo is is de judoclub die bij SNJF hoort en een van de weinige en misschien wel de enige judoclub in Nederland is die zich voornamelijk specialiseert in het lesgeven aan mensen met een beperking. BeterJudo gelooft sterk in inclusie, het samen optrekken van mensen met en zonder beperking.

 

BeterJudo en de Special Needs Judo Foundation (SNJF) zochten al geruime tijd een nieuwe judozaal voor het beoefenen van hun sport. In het voorjaar van 2023 kwam alles in een stroomversnelling door een schitterend aanbod. De SNJF kreeg de beschikking over een gymzaal in het centrum van Amstelveen. In augustus is de sleutel overhandigd en door hard werken is het gelukt om aan het begin van het nieuwe seizoen een mooie nieuwe judozaal (Dojo) te openen.

 

 

Judo  (1440 x 500 px) (3).png

De judolessen zijn inclusief, zodat kinderen met en zonder een beperking hier op een sportieve manier van elkaar kunnen leren. Daar draagt Fonds Kind & Handicap graag een steentje aan bij. Wij onderschrijven van harte het belang van inclusie. Door (gezamenlijk) te sporten gaan de kinderen er niet alleen fysiek/motorisch op vooruit, maar ook mentaal en sociaal.

 

Donaties en sponsoring door Fond Kind & Handicap, de Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor Gehandicapten (SFIHG) en anderen hebben het mogelijk gemaakt om een speciale judomat (tatami), wandbescherming en verschillende speelmatten aan te schaffen. Zo kan op een veilige verantwoorde wijze ook judo worden gegeven aan kinderen met een beperking.

 

Op vrijdag 22 september jl. was de opening van de judozaal. Bij de opening waren vele prominenten aanwezig, onder wie nationale- en internationale judokampioenen. Na het officiële stukje en enkele toespraken werd een korte judoles gepresenteerd.

 

Judo  (1440 x 500 px) (5).png

 

De judoschool is klaar om nog meer sporters met en zonder beperking te ontvangen. Hoe mooi is dat! Want niets is leuker dan samen sporten!

Judo  (600 x 400 px) (4).png

Judo  (600 x 400 px) (5).png

Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten!

 

Deel dit artikel: