close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp · 2021

Een thuis en een toekomst voor ieder kind 

 

In Indonesië is een veilig thuis en onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met een handicap tellen vaak niet mee en worden ook vaak aan hun lot overgelaten. 

 

De stichting Timeus heeft op Bali een kinderhuis gebouwd, bestemd voor kinderen met een visuele beperking. Kinderen die voorheen geen menswaardig bestaan hadden. Het huis staat in de buurt van een blindenschool. De kinderen worden een thuis en onderwijs geboden en daarmee een mogelijkheid voor een betere toekomst. Het huis is goed toegankelijk voor kinderen met een visuele beperking.

 

Medio 2014 zijn ze gestart met de opvang van de kinderen. Momenteel wonen er 9 kinderen: Ledu, een blinde jongen van 14 jaar; Yanto, een blinde jongen van 14 jaar; Stephanie, een slechtziend meisje van 15 jaar; Emiliana, een blind meisje van 16 jaar; Alif, een blinde jongen van 16 jaar; Damianus, een slechtziende jongen van 17 jaar; Yosep, een blinde jongen van 18 jaar; Gidion, een blinde jongen van 20 jaar en Samuel, een blinde jongen van 22 jaar.

 

De kinderen leren allerlei vaardigheden, zoals braille lezen en schrijven, rekenen, stoklopen, huishoudelijke taken e.d. Een aantal kinderen gaat naar een blindenschooltje in Tabanan. Alle kinderen krijgen Engels, muziek- en massagelessen en computerlessen. De meisjes krijgen bovendien les in het geven van schoonheidsbehandelingen. Ook leren de kinderen koekjes bakken van een echte bakker.

 

De kinderen zijn erg dankbaar dat zij deze kans krijgen en grijpen alles aan om zoveel mogelijk te leren. De lessen warden door deskundige leraren gegeven. De leiding ziet er ook op toe dat de lessen warden  gevolgd,  maar eigenlijk  is dit niet nodig, gezien het enthouslasme van de  kinderen.     

 

Alles is er op gericht om in de toekomst een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen, zodat de kinderen straks niet afhankelijk zijn van hun omgeving.

                                                                             

Op Bali is het eenvoudig om werk als masseur te vinden. De bevolking laat zich regelmatig -en bij ieder pijntje- masseren. 

 

Ieder kind verdient een veilig thuis en een goede toekomst. Fonds Kind & Handicap wil deze kinderen graag een kans geven op een goede toekomst en steunt de stichting Timeus door een jaar lang muziek- en massagelessen mogelijk te maken.

 

De kinderen krijgen les in massage.

 

Bali 600 x 400 reg. afbeelding.png

 

Wil jij ons ook helpen meer geluk en kwaliteit van leven toe te voegen aan het leven van  kinderen en jongeren met een beperking? 

 


Deel dit artikel: