close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Onze missie

Fonds Kind & Handicap zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Hoewel juist zij het hard nodig hebben, krijgen veel van hen helaas vaak niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Zelfs niet in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt bijvoorbeeld doordat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluiten.

Onze missie is om deze jongeren een eerlijke kans te geven. Wij streven naar een wereld waarin ieder kind kan meedoen, zodat ook zij hun dromen waar kunnen maken!

Ons werk berust op drie pijlers. We willen het leven van gehandicapte kinderen verlichten en hun kansen in de wereld vergroten. Dit doen wij onder meer door:

  • Ze financieel te steunen bij de aanschaf van onmisbare vervoers- hulp- en leermiddelen
  • Onderzoek te steunen naar het behandelen en voorkomen van handicaps.
  • Voorlichting te geven over het leven met (een kind met) een beperking.

 

Hoe wij werken

Fonds Kind & Handicap is een onafhankelijk fonds. Dat betekent dat wij geen overheidsgelden ontvangen en geheel afhankelijk zijn van donateurs. De beschikbare middelen worden zoveel mogelijk direct aan de doelstelling besteed, want daar zetten wij ons immers voor in! De kosten voor overhead worden dan ook zo klein mogelijk gehouden.

Een klein team van 4 (parttime) medewerkers zet zich dagelijks in voor de missie van het fonds en zorgt voor zowel de aanvragen die binnenkomen als voor het werven van donateursgelden. Zoals in veel organisaties worden de honoreringen van onze medewerkers jaarlijks bezien: aanpassingen vinden plaats op basis van prestaties, leeftijd en financiële ruimte die door de omstandigheden geboden worden. Deze dienen wel steeds in verhouding te staan tot hetgeen in de branche betaald wordt, waarbij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening richtinggevend is.

Naast het team medewerkers is er een bestuur dat zich geheel vrijwillig en onbezoldigd inzet voor het fonds. Lees meer over het team en bestuur van Fonds Kind & Handicap.

Help mee

Help mee Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans en laat ze meedoen!

Doneer