close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Overig Nieuws · 2024

Woord van de voorzitter

 

Wij danken iedereen die in 2023 heeft bijgedragen aan de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte. Met de bijdrage van onze donateurs, van de deelnemers aan de VriendenLoterij, vermogensfondsen, bedrijven, het werk van onze leveranciers, allen die actie hebben ondernomen, onze vrijwilligers én de inzet van ons medewerkersteam, is onze hulp weer aan veel kinderen die het hard nodig hadden, ten goede gekomen.

 

Kinderen met een beperking en/of chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Fonds Kind & Handicap biedt daarom onder meer een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Wij trekken ons daarbij dus ook het lot aan van individuele kinderen en zijn daarin vrij uniek in Nederland.

 

Onze samenleving heeft het moeilijk, juist ook als het gaat om ons zorgstelsel. Hierdoor komt zowel de reguliere als de bijzondere zorg en ondersteuning nog meer in de knel.

 

Voor kinderen en jongeren met een beperking  en/of chronische ziekte is het daarom van essentieel belang dat wat wij doen en beogen, blijft bestaan.

 

Wij hebben dankzij onze donateurs in 2023 veel aanvragen kunnen honoreren. Met hulp van onze donateurs zijn wij in staat het gehandicapte en chronisch zieke kind te kunnen blijven voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen en ondersteuning, voor een eerlijke kans in onze samenleving. 

 

Graag delen wij met u de resultaten van 2023 in dit jaarverslag.

 

Nico Teunissen

Voorzitter   

 

Infographic 2023-1  (900 x 2001 px) (4).png

Deel dit artikel: