close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Overig Nieuws ยท 2023

Woord van de voorzitter

 

We danken iedereen die in 2022 heeft bijgedragen aan de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte. Met de bijdrage van onze donateurs, van de deelnemers aan de vriendenloterij, vermogensfondsen, bedrijven, het werk van onze leveranciers, allen die actie hebben ondernomen én de inzet van onze vrijwilligers en medewerkers, is onze hulp aan veel kinderen ten goede gekomen.

 

Kinderen met een beperking en/of chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Fonds Kind & Handicap biedt daarom onder meer een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Wij trekken ons daarbij dus ook het lot aan van individuele kinderen en zijn daarin vrij uniek in Nederland.

 

Onze samenleving werd en wordt geconfronteerd met veel crisissen, met als gevolg dat het zorgstelsel in zijn voegen kraakt, en zowel de reguliere als de bijzondere zorg/ondersteuning nog meer in de knel komt. Voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte is het daarom van essentieel belang dat wat wij doen en beogen, blijft bestaan!

 

Wij hebben dankzij onze donateurs in 2022 veel aanvragen kunnen honoreren en zijn de door ons gestelde andere doelen ook gerealiseerd. Zo hebben wij dit jaar 3 succesvolle publiekscampagnes ingezet, onze naamsbekendheid vergroot met gebruik van (social) media en de website, campagnematig gewerkt, en een nieuwe brochure ‘Nalaten’ ontwikkeld.

 

De door ons in 2019 ingeslagen koers zal ons met hulp van onze donateurs in staat stellen om kinderen en jongeren met een beperking en chronisch zieke ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen en ondersteuning, voor een eerlijke kans in onze samenleving. 

 

Ook 2023 is voor ons allen heel spannend, wetende dat wij op een aantal belangrijke externe factoren geen vat hebben. Wat blijft is onze toewijding voor kinderen met een beperking en chronische ziekte, betrokken en laagdrempelig zoals u van ons gewend bent.

 

Graag delen wij met u de resultaten van 2022 in het jaarverslag.

 

Nico Teunissen

Voorzitter Fonds Kind & Handicap

 

Infographic 2022 (800 x 2001 px) (4).png

Deel dit artikel: