close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp · 2022

Reisverslag Bali van Nico

 

 

Fonds Kind & Handicap biedt niet alleen hulp en ondersteuning in Nederland, maar ook in landen waar Nederland van oorsprong banden mee heeft. Zoals in Indonesië, waar op Bali meerdere projecten gerealiseerd zijn, dankzij de hulp van donateurs van Fonds Kind & Handicap. 

 

In Indonesië rust nog een taboe op mensen met een handicap. In veel gevallen worden zij zoveel mogelijk apart gehouden van het gewone leven. Een veilig thuis en onderwijs is daar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met een handicap tellen vaak niet mee en worden ook vaak aan hun lot overgelaten. 

 

Om te kijken hoe de situatie is, om de contacten te onderhouden en om contacten te leggen, bezoekt Nico Teunissen, voorzitter van Fonds Kind & Handicap, elke twee/drie jaar namens Fonds Kind & Handicap Bali.

 

In augustus 2022 was het weer zo ver. Hieronder een verslag van zijn bezoek aan Sjaki-Tari-Us en Stichting Timeus.

Sjaki-Tari-Us

 

Fonds Kind & Handicap werkt al een aantal jaren samen met de Nederlandse stichting Sjaki-Tari-Us. De stichting heeft twee ZMLK (gericht op zeer moeilijk lerende kinderen) scholen op Bali. Een in het midden van het eiland (Lodtunduh) en een in het noorden van Bali (Singaraja). Fonds Kind & Handicap heeft in het verleden een groot muziekproject op beide scholen geïnitieerd. l.v.m. met de recente coronacrisis zat de ondersteuning de afgelopen jaren met name in de primaire levensbehoeften.

 

Tijdens de werkbezoeken ben ik veel in de klassen geweest en heb met name gesproken met de leerkrachten van de scholen en hun headteachers. Op beide locaties merk en proef je de geweldige sfeer die er hangt en de gedrevenheid van de mensen die met de kinderen en de jongeren werken.


Kennisoverdracht in de volle breedte wordt als belangrijk item voor de nabije toekomst gezien. Tijdens de coronacrisis was het voor iedereen op Bali een kwestie van overleven. Het toerisme was volledig stilgevallen, waarmee ook de inkomsten op het eiland wegvielen. Concreet betekende dit ook voor de ouders van de kinderen met een handicap en het personeel van de scholen een heel zware tijd.

 

Nu corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen steeds meer naar de achtergrond lijkt te verdwijnen kan er weer gebouwd worden aan de scholen. Gebouwd in die zin dat de kwaliteit van onderwijs meer en meer verbeterd moet worden. Het personeel van de scholen staat open om te leren en er voor de leerlingen uit te halen wat erin zit. Om hiervoor extra scholing te krijgen, ook al is het in de avonden of in het weekend, wordt niet als een probleem gezien. De 'na-corona' behoefte op dit moment is vooral om beide scholen zo op te starten dat alles weer loopt zoals het moet !open. Hier wordt hard aan gewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit weer helemaal goed gaat komen.

 

Afgesproken is dat Fonds Kind & Handicap met Kees van Harte, hij leidt namens het bestuur van Sjaki-Tari-Us beide scholen, kijkt welke inhoudelijke projecten eventueel weer ondersteund kunnen gaan worden. Waarbij uiteraard de behoefte van Sjaki-Tari-Us leidend is en e.e.a. moet passen in de doelstellingen die Fonds Kind & Handicap voor ogen heeft.

 

In ieder geval zal vanuit Sjaki-Tari-Us een aanvraag worden gedaan voor een jongen met de ziekte van Duchenne. Hij heeft een rolstoel (incl. orthese) en fysiotherapie nodig.

Lees hier meer over Sjaki-Tari-Us.

 

Bali reg. 600 x 400 (2).png

 

Stichting Timeus

 

In Indonesië is een veilig thuis en onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met een handicap tellen vaak niet mee en worden ook dikwijls aan hun lot overgelaten. De Nederlandse Stichting Timeus heeft op Bali een kinderhuis gebouwd, bestemd voor kinderen met een visuele beperking. Het huis staat in de buurt van een blindenschool. De kinderen worden een thuis en onderwijs geboden en daarmee een mogelijkheid voor een betere toekomst. Alles is er op gericht om in de toekomst een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen, zodat de kinderen straks niet afhankelijk zijn van hun omgeving.

 

Stichting Timeus heeft in het recente verleden aanvragen bij Fonds Kind & Handicap ingediend voor financiële ondersteuning bij de realisatie van een klaslokaal, muziek- en massagelessen en de aanschaf van muziekinstrumenten. Deze aanvragen zijn destijds gehonoreerd. Zie bijvoorbeeld ook hier

 

Stichting Timeus biedt momenteel aan 17 slechtziende en blinde jongeren onderdak en onderwijs. Deze jongeren hebben geen ouders meer en zien Timeus als hun thuis. De locatie wordt geleid door een echtpaar {Ginting en Ana) dat 24/7 hard werkt om voor deze jongeren een vertrouwde plek te creëren waar ze zich kunnen ontwikkelen en zich veilig kunnen voelen. Muziek is een van de ingangen die hen helpt om hun emoties te verwerken, zelfvertrouwen te krijgen en uiteraard plezier te maken.

 

Het muzieklokaal ziet er prachtig uit en is mooi geworden. De jongeren zijn muzikaal en lieten horen wat zij met hun instrumenten en zang voor een mogelijkheden hebben. Erg indrukwekkend om dit te horen, mee te mogen maken en daarnaast ook met hen in gesprek te gaan.

 

De jongeren worden voorbereid op hun toekomst en krijgen o.a. les in braille, rekenen, taal, Engels, massage en koken. Daarnaast proberen Ginting en Ana hen te begeleiden naar een structurele plek binnen de samenleving van Bali. Ze zetten daarvoor hun volledige netwerk in. Vaak helpt dit om de jongeren een zinvolle toekomst te bieden.

 

Het bezoek was indrukwekkend omdat er door Ginting en Ana met passie wordt gewerkt. Daarnaast te zien en te horen wat dit met de jongeren doet. Ginting en Ana zien dit werk  als hun roeping. Er wordt met relatief weinig middelen voor gezorgd dat er voor deze jongeren een veilige plek wordt gecreëerd om op te groeien. De bijdrage die Fonds Kind & Handicap heeft gegeven heeft hier zeker een steentje aan bijgedragen.

 

 

Bali reg. 600 x 400 (6).png

Al met al een zeer nuttig werkbezoek. Ontzettend mooi om te zien hoe goed de donateursgelden zijn besteed.

Deel dit artikel: