close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Overig Nieuws ยท 2021

Woord van de voorzitter

 

We danken iedereen die in 2020 heeft bijgedragen aan de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte. Met de bijdrage van onze donateurs, van de deelnemers aan de vriendenloterij, vermogensfondsen, bedrijven, het werk van onze leveranciers, allen die actie hebben ondernomen én de inzet van ons medewerkersteam, is onze hulp aan veel kinderen ten goede gekomen.

 

Het is nog steeds bittere noodzaak om ons het lot van individuele kinderen aan te trekken. Kinderen met een beperking en/of chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Fonds Kind & Handicap biedt daarom onder meer een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Wij trekken ons daarbij dus ook het lot aan van individuele kinderen en zijn daarin vrij uniek in Nederland.

 

Het jaar 2020 was voor iedereen een jaar van ingrijpende veranderingen, zo ook voor Fonds Kind & Handicap. Onze samenleving werd en wordt geconfronteerd met een pandemie, met als gevolg dat het zorgstelsel in zijn voegen kraakt, alle aandacht gaat naar de bestrijding van Covid-19 en zowel de reguliere als de bijzondere zorg/ondersteuning komt in de knel.

 

Fonds Kind & Handicap heeft veel van haar geplande activiteiten moeten annuleren of naar 2021 moeten verplaatsen, hetgeen voor het medewerkersteam, donateurs, vrijwilligers en allen die hebben meegeholpen bij het organiseren van acties weliswaar teleurstellend was, maar door de tomeloze inzet van allen hebben wij weer vele aanvragen kunnen honoreren en zijn de meest gestelde doelen toch gerealiseerd. Zo hebben wij dit jaar 3 succesvolle publiekscampagnes ingezet.

 

De in het voorgaande bestuursverslag voorgenomen vernieuwingen zijn in 2020 gerealiseerd, zoals het volledig invoeren van een digitaal aanvraagsysteem, het implementeren van een nieuw CRM-systeem, het vergroten van de naamsbekendheid met gebruik van social media en de website, meer campagnematig werken, en het opzetten van een nalatendesk.

 

We zijn heel dankbaar dat Fonds Kind & Handicap op het bestuurlijke vlak versterkt is met een viertal zeer competente vrijwillige bestuursleden met expertise op het gebied van financiën,

bestuurskundige zaken, juridische zaken en organisatorische zaken. De in 2019 ingeslagen koers, kan in nauwe samenwerking met het fantastische team van Fonds Kind & Handicap, met nog meer voortvarendheid worden opgepakt, zodat wij ook in de toekomst het  gehandicapte en chronisch zieke kind kunnen voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen en ondersteuning, voor een eerlijke kans in onze samenleving. 

 

Ook 2021 is voor ons allen heel spannend, wetende dat wij op een aantal belangrijke externe factoren geen vat hebben. Wat blijft is onze toewijding voor kinderen met een handicap en chronische ziekte, betrokken en laagdrempelig zoals u van ons gewend bent.

 

Graag delen wij met u de resultaten van 2020 in ons jaarverslag.

 

Bert van Bijnen

Voorzitter Fonds Kind & Handicap

 

Charitable Giving (3).jpg

Deel dit artikel: