close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp ยท 2021

Reisverslag Aruba en Curacao van Vanessa

 

 

 

 

Fonds Kind & Handicap biedt niet alleen hulp en ondersteuning in Nederland, maar ook in landen waar Nederland van oorsprong banden mee heeft. Zoals in Aruba en Curacao, waar meerdere projecten gerealiseerd zijn, dankzij de hulp van donateurs van Fonds Kind & Handicap.

 

Om te kijken hoe de situatie is, om de contacten te onderhouden en om contacten te leggen, probeert Vanessa, coördinator van Fonds Kind & Handicap, elke twee jaar namens Fonds Kind & Handicap naar Aruba en Curaçao te gaan. In oktober 2021 was het weer zo ver en was zij te gast op Aruba en Curacao! Hiernaast een filmpje over het bezoek aan Scol Caiguetio en een interview met Vanessa op 2.32. Hieronder een verslag van een aantal van haar bezoeken.

 

Scol Caiquetio

 

Een bezoek aan Scol Caiquetio is altijd een groot feest. De kinderen studeren toneelstukjes, liedjes en gedichten in om op te voeren. Deze keer was het de week van het dier, kinderen verkleed als boerderijdieren voerden een toneelstukje op.

 

Op Scol Caiquetio heeft Fonds Kind & Handicap veel gedaan: het opknappen van de sporthal, de keuken, het greenhouse, de snoezelruimte en de aanschaf van ipads, laptops en aangepaste software.

 

Er is een heel programma voor mij georganiseerd: Ik krijg een rondleiding in de snoezelruimte, er wordt veel gebruikt van gemaakt met de leerlingen, er zijn nu zelfs leerlingen die zelf vragen of ze even de snoezelruimte in mogen om af te koelen, bij hun gevoel te komen en daarover te praten. Er is altijd een klasse assistent om de kinderen te begeleiden. Zij vertelt dat de leerlingen er zoveel baat bij hebben. Na een bezoek aan de snoezelruimte kunnen zij zich beter concentreren en zijn ze makkelijker in de omgang.

 

Technologie in de klas; dit is het laatste project wat FKH gefinancierd heeft. Geweldig om te zien dat de aangepaste software zoveel teweeg brengt bij de leerlingen. Op de kleine Ipad zit een camera, deze camera registreert de handelingen van het kind die hiermee bezig is. Ieder kind krijgt op zijn/haar eigen niveau aangepast werk aangeboden. Het vormen van figuren (driehoek, rond, vierkant enz.) of het zelf tekenen van een voorwerp dat in een programma met tekenfilm figuren dan ineens echt wordt op het scherm. 

 

Phil de leerkracht die deze kinderen begeleidt is enorm enthousiast, hij legt uit dat de Bee Bot, een kleine gele robot, ook heel erg in trek is bij de kinderen.

 

 

 

 

Ze kunnen een navigatie in de Bee bot zetten, tellen, rechts, links, de Bee Bot schuift dan op een plattegrond de juiste richting op. Phil vertelt:  “deze digitale reis is zo een vooruitgang voor de kinderen, je ziet ze met de week meer dingen zelfstandig doen en het beter begrijpen van vormen, kleuren, cijfers en letters.”

 

In het technologieproject zat ook de aanvraag voor 2 smart tv’s. Ik woon een les bij waarin gebruikt wordt gemaakt van de smart tv. De kinderen van de hoogste groep voelen zich heel speciaal dat zij als eerste van de smart tv gebruik mogen maken. De les gaat over dieren, wat kan je allemaal doen met een koe? Een koe geeft melk, daar kan je weer boter, kaas, yoghurt van maken, maar ook het vlees van de koe kan je eten. Heel leuk om te zien dat de juffrouw er ook een competitief stukje les in verwerkt. Wie de meeste vragen goed heeft na het zien van een informatiefilmpje, die heeft gewonnen. Dit doet de leerkracht ook om de kinderen teleurstellingen te laten verwerken, je hebt nu niet gewonnen, maar als je volgende keer nog beter luister kan jij misschien de meeste antwoorden goed hebben.

 

Bij de navraagronde vertellen de kinderen zelf hoe geweldig ze de lessen met de smart tv beleven. Ze willen eigenlijk dat alle lessen zo worden gegeven.

 

Zoals we gewend zijn op Scol Caiquetio is ook de pers weer uitgenodigd en word ik geïnterviewd door een freelance journalist. Er is een leuk filmpje gemaakt van mijn bezoek en deze is ook uitgezonden op Tele Aruba. Ook op Social media is dit fimpje te zien. Na gegevens uitgewisseld te hebben en de andere leerkrachten nog gesproken te hebben word ik uitgenodigd door schoolhoofd Carolina en juffrouw Sylvienne, de interne begeleidster, voor een lunch. Wij praten nog verder over de situatie op Aruba, de kinderen met special needs op Aruba, en de hulp die zij zo hard nodig hebben.

emmaschool reg. afbeelding  (600 x 400 px).png

 

Emmaschool 

 

Het schoolhoofd juffrouw Joselyn en waarnemend schoolhoofd Juffrouw Cilia had ik in 2018 al ontmoet bij de opening van het Greenhouse van Scol Caiguetio. Ze krijgen weinig hulp van de overheid en doen bijna alles zelf. Tijdens de lockdown hebben de leerkrachten contact geprobeerd te houden met de leerlingen, online les was niet aan de orde. Belangrijk waren alleen maar de vragen: zijn de kinderen gezond, hebben ze eten, hoe is de thuissituatie? Overleven dus….

 

Heel triest om te horen en te zien dat deze leerkrachten alles voor de speciale kinderen willen doen maar nergens ondersteuning krijgen. De grootste wens is om een klein stukje bos achter de school, waar zij zelf een looppad hebben gemaakt met hulp van omwonenden en familie, te voorzien van naambordjes van de planten. Dit stukje bos wordt gebruikt als snoezelruimte. Dat is heel inventief want het werkt dus prima. Kinderen nemen even hun rust en eigen momentje met de klasse-assistent, luisteren naar de vogels en de wind en ze maken tekeningen van de planten en bomen die daar staan. De naambordjes die zij zelf hebben gemaakt zijn in de loop van de jaren verweerd en niet meer te lezen. Voor dit project zoeken zij financiering. Ook de buitenspeelplaats is in erbarmelijke staat, de enige schommel die er nog staat is kapot, het klimhuisje heeft kapotte buizen met gevaarlijke uitsteeksels waar de kinderen gewond van kunnen raken. Dit zouden de leerkrachten heel graag willen realiseren.

Werkbezoek overzee reg. afbeelding  (600 x 400 px) (5).png

 

Bibito Pin

 

Ik bezoek voor het eerst Bibito Pin, een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijk en/of lichamelijke handicap van 2-14 jaar. De kinderen die hier elke dag komen zijn van een laag verstandelijk niveau, zij kunnen niet naar regulier onderwijs.

 

Sommige kinderen komen van het regulier onderwijs en kunnen na een aantal jaar weer terug. Maar de meeste kinderen moeten naar een andere dagbesteding en kunnen niet terug naar het reguliere onderwijs. Fonds Kind & Handicap heeft leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen gefinancierd. Ook buitenspeelmateriaal zoals ballen, matten e.d. hebben zij aangeschaft. Tijdens de rondleiding en de uitleg van de verschillende groepen is het duidelijk dat ze hier ook roeien met de riemen die ze hebben.

 

De fysiotherapeut die hier een aantal kinderen behandeld is aangetrokken vanuit een ander project dat Fonds Kind & Handicap jaarlijks ondersteund: Mickey’s Foundation. De fysio doet dit in een kamer die ook gebruikt wordt als opslag voor de uitleenmaterialen, er is een kleine materiaal-o-theek gemaakt. Elke leerkracht mag per week iets lenen voor de klas om extra ontwikkeling te stimuleren. Voor de jongere kinderen varieert dit van puzzels tot bouwblokjes en voor de oudere kinderen zijn dit echt reken en taalontwikkeling spellen.

Hofi Cas Cora reg. afbeelding  (600 x 400 px).png

 

Hofi Cas Cora

 

Op het terrein van Hofi cas Cora heeft SOKH een zorgboerderij gerealiseerd. Kinderen met autisme, zmlk niveau en met verstandelijke beperking komen hier om te leren om de dieren te verzorgen en de geiten te verzorgen, te melken en geitenkaas te maken. Het proces leert hen om in de toekomst zelfredzaam te zijn. De geitenkaas wordt verkocht en van de opbrengst kunnen zij zichzelf in de toekomst bedruipen.

 

Op het terrein is ook een kweekkas aanwezig, die Fonds Kind & Handicap een aantal jaren geleden mogelijk heeft gemaakt.  Hierin leren de kinderen om groente en fruit te kweken, in het kleine kunukuhuisje leren ze zelf hun eten te bereiden.

 

Tijdens de coronacrisis hebben ze  de kinderen hier gelukkig toch op kunnen vangen en een dagbesteding kunnen geven. De kinderen die opgevangen worden zijn uit de armste laag van de bevolking en worden nergens anders geholpen. Daarom is deze plek zo belangrijk voor de kinderen.

 

 

Werkbezoek overzee reg. afbeelding  (600 x 400 px) (36).png

 

Muriëls Kitchen

 

Het project van Muriels Kitchen van ‘pinda tot pindakaas’, voert Muriel uit op de Piarschool. Dit is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, vaak ook met gedragsproblemen. In het greenhouse van de school geeft zij elke week les aan leerlingen van groep 6 en 7. De kinderen zijn ontzettend enthousiast.  Het zelfvertrouwen van de kinderen groeit als zij zien dat hun zaadje uitgroeit tot een pinda. Een klein voorbeeld met grote positieve gevolgen voor de rest van hun leven.

Het is duidelijk dat de projecten van Muriels Kitchen zeer goed worden ontvangen en ook doorgezet worden als Muriel haar project heeft afgerond op een locatie. Muriel vraagt tweemaal per schooljaar een financiële bijdrage voor een project aan Fonds Kind & Handicap  Dit is elke keer op een andere school.

Childrensmuseum reg. afbeelding  (600 x 400 px).png

 

Children's Museum

 

In 2017 heeft Fonds Kind & Handicap het Children's Museum gesteund. De gehele supermarkt in het Children's Museum is door Fonds Kind & Handicap (toen nog Stinafo) gerealiseerd.

 

Door Covid heb ik helaas nog niet eerder de gelegenheid gehad om te kunnen kijken toen het klaar was. Per jaar komen er 3.000 kinderen naar het museum. Het is ook geen gewoon museum maar een interactief museum, kinderen kunnen hier hun creativiteit ontdekken en samen met andere kinderen uit het speciaal onderwijs spelen, knutselen, bouwen, klimmen. Maar dus ook leren om naar de supermarkt te gaan, boodschappen uit te zoeken en ook te betalen. De materialen die hiervoor gebruikt zijn, zijn heel stevig en uitnodigend om te pakken en te voelen.

 

Er wordt veel gebruik gemaakt van de supermarkt in het Children's Museum. Weer een mooi project wat Fonds Kind & Handicap mogelijk heeft gemaakt.

 

 

 

Blenchischool reg. afbeelding  (600 x 400 px).png

 

 

Blenchischool

 

Op de Blenchischool komen leerlingen met een ZMLK niveau, ook veel leerlingen met een vorm van autisme bezoeken dagelijks de school.

Er is sinds september 2021 een nieuw schoolhoofd, Juffrouw Stephanie. Zij heeft veel plannen, waaronder het opzetten van een snoezelruimte voor de leerlingen, hier is grote behoefte aan. Ook een vernieuwing van het ICT lokaal (dat hebben wij gefinancierd in 2005) staat op het wensenlijstje.

De materialen die wij hebben gefinancierd zijn allemaal in goede staat, Ipads, laptops, whiteboards, maar ondertussen wel gedateerd. Schoolhoofd Stephanie zal een aanvraag indienen voor een nieuw project in 2022. 

Duidelijk is dat de voedselpakketten die FKH vorig jaar heeft gefinancierd veel gezinnen hebben geholpen.

Naar huis

Het was een intensief en warm, maar zeer nuttig werkbezoek. Ontzettend mooi om te zien hoe goed de donateursgelden zijn besteed. Ik heb tevens meerdere organisaties gesproken die ook prachtige dingen willen realiseren voor de kinderen die het moeilijk hebben. Zij zullen waarschijnlijk een aanvraag bij Fonds Kind & Handicap indienen. Bovenal heb ik vreselijk genoten van al die blije kinderen en mensen die zo dankbaar zijn met datgene wat Fonds Kind & Handicap met behulp van donateurs heeft kunnen ondersteunen!

Deel dit artikel: