close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Voorlichting · 2021

Fonds Kind en Handicap zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

 

 

Wat verstaan we onder een handicap of chronische ziekte?

 

Een handicap is kortweg een belemmering of een beperking. Een handicap belemmert of beperkt je dus in het dagelijks leven. De oorzaak is verschillend: het kan aangeboren zijn of na een ziekte of ongeval ontstaan. Soms is een handicap zichtbaar, zoals wanneer iemand in een rolstoel zit. Maar er zijn ook minder zichtbare vormen, zoals slechthorendheid.

 

Er is ook niet één type handicap. Er zijn verschillende soorten. We noemen hieronder de meest gangbare.

 

Lichamelijke beperking

 

Bij een lichamelijke beperking, ook wel een fysieke handicap genoemd, belemmeren een of meerdere lichaamsdelen je bij bepaalde bewegingen. Bijvoorbeeld als ledematen ontbreken of afwijken, spieren en/of gewrichten verzwakt of verlamd zijn of spasmes vertonen (onbeheerst schokken).

 

Kinderen met een lichamelijke beperking hebben vaak hulp- en aangepaste vervoermiddelen nodig voor hun (dagelijks) functioneren en voor hun sociale activiteiten.

 

 

Zintuiglijke beperking

 

Je zintuigen heb je nodig om informatie uit je omgeving op te nemen. Een mens heeft er 5: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Bij een zintuigelijke beperking zijn een of meer van die zintuigen aangetast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blindheid of doofheid.

 

Met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen is vaak nog heel veel mogelijk. Blinde of slechtziende kinderen hebben bijvoorbeeld baat bij een hulphond of hulpmiddelen nodig om op school goed te kunnen functioneren, zoals een aangepaste laptop. Met een aanhangfiets of tandem kunnen ze bijvoorbeeld (mee)fietsen.

 

 

Verstandelijke beperking

 

Bij een verstandelijke beperking, ook wel mentale handicap genoemd, zijn de hersenen minder goed ontwikkeld. Kinderen hebben een verstandelijke beperking bij een IQ-score onder de 70. Bij een IQ-score boven de 70 maar onder de 80 spreken we van zwakbegaafdheid. De meest voorkomende oorzaak is een aangeboren syndroom of zuurstoftekort tijdens of na de geboorte.

 

Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze vaak niet goed meekomen op school, hebben ze meer moeite met het omgaan met andere kinderen en volwassenen en kunnen ze vaak minder goed voor zichzelf zorgen. Een verstandelijke beperking kan licht, matig, ernstig of zeer ernstig zijn.

 

 

Meervoudige beperking

 

Kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking hebben naast een verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking. Kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking hebben in het algemeen op alle terreinen van het dagelijks leven ondersteuning nodig.

 

 

Chronische aandoeningen

 

Een chronische ziekte of aandoening is een ziekte die nooit (helemaal) overgaat. Kinderen met een chronische ziekte zijn vaak sneller moe of hebben pijn en zijn daardoor beperkt in het dagelijks leven. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn astma, COPD, suikerziekte, kanker en hart- en vaatziekten.

 

 

Een eerlijke kans om mee te doen 

 

Kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte verdienen een eerlijke kans. Zij willen mee kunnen doen, er bij horen. Maar zelfs in een land als Nederland krijgen ze lang niet altijd de steun die ze nodig hebben. Daarom helpen wij ze met aangepast vervoer of een speciale therapie, maken we leer- en hulpmiddelen mogelijk en speelplekken toegankelijk, of wat ze maar nodig hebben. Zodat ook zij zo onbeperkt mogelijk mee kunnen doen!

 

Dankzij onze donateurs maken wij veel dromen van kinderen met een handicap of chronische ziekte waar.

Dat doen we al sinds 1987! Help ook mee!

​

En help mee om meer mogelijk te maken

Senn reg. afbeelding (600 x 400 px).png

RaceRunner 600 x 400.png

pay off groen 400x30.jpg

Deel dit artikel: