close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Fonds Kind & Handicap zet zich op verschillende manieren in voor kinderen met een handicap of chronische ziekte

Ons doel

Fonds Kind & Handicap strijdt al sinds 1987 voor eerlijke kansen voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Dit alles met maar één doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze kinderen en jongeren.

Alsof leven met een handicap of chronische ziekte nog niet genoeg complicaties met zich meebrengt, sluiten wet- en regelgeving rondom een handicap vaak niet goed aan. Hierdoor beschikken gezinnen met een gehandicapt kind vaak over onvoldoende (hulp)middelen om hun kind optimaal te ondersteunen. Zelfs hier in Nederland, waar alles goed geregeld lijkt te zijn, laat de regelgeving kinderen met een handicap geregeld in de steek en vallen zij tussen wal en schip.

Waar wet- en regelgeving in gebreke blijft, beginnen onze werkzaamheden. Met behulp van aangepast vervoer, aangepaste speelplekken en andere leer- en hulpmiddelen geven wij kinderen met een handicap of chronische ziekte een kans om, binnen de eigen mogelijkheden, weer mee te doen. Help jij ook mee om dit doel te bereiken?

 

In Nederland

Als Nederlandse stichting zijn onze werkzaamheden met name gericht op kinderen met een handicap of chronische ziekte binnen Nederland.

Lees meer

In het buitenland

Naast Nederland gaat ons hart ook uit naar die kinderen met een handicap of chronische ziekte in landen waar Nederland een historische binding mee heeft.

Lees meer

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Fonds Kind & Handicap rusten op drie pijlers: directe hulp, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Wij helpen kinderen die dat nu nodig hebben, maar proberen ook het aantal nieuwe en bestaande handicaps te verminderen.

Wij verlenen directe hulp aan individuele kinderen. Dat maakt ons fonds zo uniek! Zo bieden wij financiële steun bij de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, maken we therapie mogelijk, stimuleren we positieve ervaringen en verbeteren we de maatschappelijke kansen. Daarnaast ondersteunen we ook organisaties met mooie initiatieven voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Denk aan het mogelijk maken van een aangepaste buitenruimte met speeltoestellen voor een medisch kinderdagverblijf of aangepast vervoer voor kinderen met een motorische beperking.

Naast directe hulp steunen wij ook wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Door onderzoek mogelijk te maken naar chronische ziektes en handicaps ontstaan belangrijke nieuwe inzichten of zelfs genezingswijzen. Zo zijn wij betrokken (geweest) bij onder andere onderzoek naar het Prader-Willi Syndroom, het Ushersyndroom en de ziekte van Kawasaki.

Een handicap of chronische ziekte is niet altijd aangeboren. Met behulp van voorlichting kan voorkomen worden dat kinderen een handicap of chronische ziekte oplopen, die hen voor de rest van hun leven tekent. Hierbij kun je denken aan het voorkomen van tekenbeten bij kinderen, welke onder meer de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Ook geven wij voorlichting op bijvoorbeeld scholen. Zo werken we mee aan een inclusie, zodat gehandicapte kinderen ook kunnen meedoen in onze maatschappij!

Uiteindelijk is voor het uitvoeren van al onze werkzaamheden geld nodig. Daarom is jouw donatie ook van groot belang. Je kunt echter op meer manieren een bijdrage leveren dan enkel financieel, bijvoorbeeld door mee te doen met een sponsorevenement of zelf een actie te starten. Hoe je ook besluit te helpen; de kinderen en wij zijn je zeer dankbaar!

Mandy, moeder van Merel

"Merel keek vol trots in de spiegel, en zei: "Mama ik kan niet geloven dat ik nu twee oortjes heb. Ik kan zelfs mijn haar achter mijn oren doen!" "