close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Door onderzoek mogelijk te maken bouwen we aan een betere toekomst!

Naast directe hulp steunen wij ook wetenschappelijk onderzoek naar chronische ziekten en handicaps. Hierdoor ontstaan belangrijke nieuwe inzichten of zelfs geneeswijzen. Deze inzichten worden ingezet om bijvoorbeeld in een eerder stadium diagnoses te stellen, behandelmethoden te verbeteren en de directe omgeving beter met de aandoening te leren omgaan.

Vanwege de huidige economische omstandigheden en de sterke inflatie, waardoor ook veel gezinnen met gehandicapte kinderen met financiële moeilijkheden te kampen hebben, zullen wij ons de komende jaren voornamelijk richten op Directe hulpverlening en Voorlichting en bewustmaking.

Kawasaki

Vele jaren hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar de Ziekte van Kawasaki ondersteund. Kawasaki is een zeldzame ontsteking van de bloedvaten die zich vrijwel alleen bij kinderen tot zes jaar voordoet. De ziekte treft vooral de bloedvaten bij het hart die door de ziekte kunnen verwijden en scheuren met een dodelijke afloop als gevolg. Het onderzoek richt zich onder meer op het zo vroeg mogelijk herkennen van de ziekte door de ontwikkeling van een simpele test.

Lees Meer

Syndroom van Usher (doofblindheid)

Doofblindheid is een andere naam voor het Syndroom van Usher. Deze ziekte kenmerkt zich door een sterke vermindering van gehoor en zicht, met mogelijk geheel doof- én blindheid tot gevolg. Fonds Kind & Handicap heeft bijgedragen aan een onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum naar een behandelmethode. 
 

Lees Meer

Overig onderzoek

Fonds Kind & Handicap biedt al jaren financiële steun aan onderzoeken naar handicaps en ziekten. Zo hebben wij ons onder andere ingezet voor onderzoek naar spina bifida (open rug) en orthodontie bij ernstige kaakafwijkingen.

Lees Meer